1. บทที่1: ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร
2. บทที่2: Creative Wild Mind
3. บทที่3: Intelligent Fast Failure
4. บทที่4: ความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์
5. บทที่5: สไตล์ของความคิดสร้างสรรค์
6. บทที่6: การสร้างไอเดีย
7. บทที่7: นำไอเดียมาประยุกต์
8. ยินดีด้วยค่ะ คุณเรียนจบแล้ว!

Sprouts Schools Mini Degree

นักเรียนที่เรียนจบคอร์สของ Sprouts School จะได้รับ "ประกาศนียบัตรจากความร่วมมือ" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ตัวอย่าง: "School of Drawing"