1. การสร้างตัวละคร
2. การสร้างอารมณ์ในใบหน้า
3. อารมณ์ และท่าทาง
4. การลงสี และเลือกใช้สีตามอารมณ์
5. การลงทะเบียน

Sprouts Schools Mini Degree

นักเรียนที่เรียนจบคอร์สของ Sprouts School จะได้รับ "ประกาศนียบัตรจากความร่วมมือ" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ตัวอย่าง: "School of Drawing"