แนวคิดใหม่

สำหรับโรงเรียน งาน และชีวิตจริง

วีธีการใช้งาน

เลือกโรงเรียน

เรียนเกี่ยวกับความสร้างสรรค์กันและวิธีการที่เราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นในแต่ละวัน

Enter School

เรียนอย่างไร ให้เรียนรู้ได้ผลดีที่สุด?

Enter School

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบเข้าใจง่าย และยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวัน เพื่อนนำไปใช้ในชีวิตจริง

Enter School

เรียนพื้นฐานการออกแบบตัวละคร และการสร้าง Line Sticker ได้ที่นี่

Enter School

เรียนดรออิ้งจากขั้นแรกสุด

Enter School

Creative Thinking is one the key skills we need in our life and a career in the 21st century. In this course you will learn about creativity, the different creative styles, how to become a more creative problem solver.

Enter School

Sprouts Schools Mini Degree

นักเรียนที่เรียนจบคอร์สของ Sprouts School จะได้รับ "ประกาศนียบัตรจากความร่วมมือ" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ตัวอย่าง: "School of Drawing"

ลงชื่อรับ newsletter